Інструкція для посади "Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 1 року. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, які регламентують функціонування аварійно-рятувальних служб;
      - бурову техніку, технологію буріння і випробування свердловин на нафту і газ;
      - державні будівельні норми у щодо безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
      - організацію проведення аварійно-рятувальних робіт;
      - типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій);
      - питання застосування страхового фонду документації для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій;
      - професійні і моральні якості підлеглих;
      - організацію праці і управління, основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво підрозділом.

2.2. Організовує роботи із запобігання (профілактичних заходів) виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах.

2.3. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, що потребують постійного нагляду та аварійно-рятувального обслуговування.

2.4. Бере участь в обстеженні об'єктів і територій з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій на відповідність нормам, правилам безпеки, викладеним у чинних на об'єкті нормативних, методичних документах та визначення стану їх протиаварійного захисту.

2.5. Аналізує стан техногенної безпеки об'єктів та територій, оцінює стан їх протиаварійного захисту, а також готовність підприємства (об'єкта) до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

2.6. Організовує роботи з посилення (забезпечення) протиаварійного захисту об'єктів і територій.

2.7. Бере участь у роботах з ліквідації надзвичайних ситуацій, їх наслідків.

2.8. Організовує виконання робіт на об'єктах за договорами щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, що не суперечать та не заважають основній діяльності підрозділу.

2.9. Готує проекти планів, наказів, інструкцій, нормативних та методичних документів із запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах.

2.10. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан небезпечності об'єктів і територій.

2.11. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, обгрунтувань, пояснювальних записів та звітів.

2.12. Збирає, обробляє, аналізує та пояснює дані, виявляє тенденції, причини, що складаються.

2.13. Прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.