Інструкція для посади "Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах в аварійно-рятувальних формуваннях - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші керівні документи, що регламентують діяльність з питань забезпечення організації управління під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
      - норми матеріально-технічного забезпечення;
      - правила зберігання та списання засобів та матеріальних цінностей, що використовуються для забезпечення роботи ППУ;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує постійну готовність пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій (далі - ППУ) до дій за призначенням.

2.2. Організовує матеріально-технічне забезпечення основних робочих груп штабу ліквідації надзвичайних ситуацій та робочих груп штабу ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.3. Аналізує та подає пропозиції щодо підвищення ефективності (оптимізації) роботи пункту.

2.4. Проводить моделювання розвитку надзвичайної ситуації на робочих місцях та визначає можливі напрями її ліквідації.

2.5. Забезпечує життєдіяльність особового складу, що залучається до роботи на ППУ.

2.6. Здійснює оперативну взаємодію з іншими службами (організаціями) щодо забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації.

2.7. Проводить тренування з особовим складом з розгортання ППУ.

2.8. Забезпечує надійне зберігання та підтримання в робочому стані оргтехніки, засобів зв'язку, радіаційного та хімічного захисту тощо.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.