Інструкція для посади "Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня в аварійно-рятувальній службі - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, укази, постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність аварійно-рятувальної служби;
      - законодавство з охорони праці та соціального страхування;
      - технічні засоби, тактику та організацію робіт з рятування людей, ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій та їх профілактики;
      - методику розроблення та погодження планів ліквідації аварій на об'єктах і територіях, що обслуговуються службою;
      - технологію ведення аварійно-рятувальних робіт, технічні засоби, що використовуються, ступінь аварійної небезпеки, рівень готовності своєї служби до рятування людей та ліквідації аварій;
      - досягнення науки і техніки, які можна використовувати під час проведення аварійно-рятувальних робіт;
      - досвід ліквідації особливо складних аварій на різних об'єктах;
      - перспективи технічного, економічного та соціального розвитку аварійно-рятувальних служб;
      - методи господарювання та основи трудового законодавства;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - правила та норми з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво підпорядкованою службою.

2.2. Забезпечує виконання покладених на службу завдань щодо цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій.

2.3. Здійснює розроблення на основі наукових прогнозів і соціальних програм перспективних планів розвитку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

2.4. Організовує розроблення дислокації оперативних підрозділів, регулює їх діяльність та ефективну взаємодію в режимі цілодобової готовності до рятування людей та ліквідації аварій.

2.5. Забезпечує виконання завдань, які випливають із функцій єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2.6. Здійснює роботу з формування необхідних резервів та засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт на об'єктах і територіях.

2.7. Бере участь у розробленні оперативних планів ліквідації аварій та наслідків надзвичайних ситуацій.

2.8. Організовує групи оперативно-технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт.

2.9. Керує аварійно-рятувальними роботами під час ліквідації складних аварій та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.10. Організовує та проводить з командирами оперативних підрозділів заняття зі спеціальної підготовки.

2.11. Здійснює аналіз аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт, які були виконані під час ліквідації особливо складних аварій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; навчання з тактико-технічної підготовки та інспекторські перевірки у підрозділах.

2.12. Керує підготовкою та підвищенням кваліфікації всього особового складу.

2.13. Організовує проведення аналізу аварій та готовності суб'єктів господарської діяльності до виконання аварійно-рятувальних робіт, а також розробляє заходи щодо посилення протиаварійного захисту і разом з підприємствами (установами, організаціями тощо) забезпечує їх виконання.

2.14. Сприяє створенню належних соціально-побутових умов для особового складу та збереженню його здоров'я.

2.15. Затверджує усім структурним підрозділам служби плани фінансування, кошторис на утримання, структуру та штатний розпис.

2.16. Забезпечує рішення питань щодо придбання та реалізації основних фондів.

2.17. Контролює укладання договорів з підприємствами на обслуговування їх аварійно-рятувальними підрозділами (формуваннями).

2.18. Вирішує питання у межах наданих йому прав, в окремих випадках доручає виконання виробничогосподарських функцій іншим особам командно-керівного складу.

2.19. Забезпечує дотримання працівниками законодавства.

2.20. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян, дає на них відповіді.

2.21. Забезпечує ведення встановленої документації, готує згідно з установленим порядком звітність.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.