Інструкція для посади "Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи у формуваннях оперативно-рятувальної служби на керівних посадах нижчого рівня - не менше 5 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, укази, постанови, інші нормативно-правові документи, що регламентують діяльність аварійно-рятувальної служби;
      - накази, інструкції та інші керівні документи, що визначають реалізацію завдань, поставлених перед службою цивільного захисту;
      - технічні засоби, тактику та організацію робіт з рятування людей, ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій та їх профілактики (запобігання);
      - методику розроблення та погодження планів ліквідації аварій на об'єктах і територіях, що обслуговуються службою;
      - технологію ведення аварійних робіт, застосовувані технічні засоби;
      - ступінь аварійної небезпеки, рівень готовності до рятування людей та ліквідації аварій;
      - досягнення відповідної вітчизняної та зарубіжної науки та техніки;
      - досвід ліквідації особливо складних аварій на підприємствах промисловості та інших галузей;
      - перспективи технічного, економічного та соціального розвитку служби;
      - методи господарювання;
      - основи трудового законодавства;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління, соціального страхування;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення робіт.

1.4. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво оперативною, профілактичною, господарською та іншою діяльністю структурних підрозділів оперативно-рятувальної служби.

2.2. Бере участь у розробленні на підставі наукових прогнозів та соціальних програм перспективних планів роботи служби.

2.3. Планує дислокацію оперативних підрозділів, організовує їх діяльність і взаємодію у режимі цілодобової готовності до рятування людей та ліквідації аварій.

2.4. Забезпечує виконання завдань, які випливають із функцій єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2.5. Створює необхідні резерви сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт на об'єктах і територіях.

2.6. Бере участь у розробленні оперативних планів ліквідації аварій, наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.7. Організовує групи оперативно-технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт.

2.8. Керує аварійно-рятувальними роботами під час ліквідації складних аварій на поверхні землі, води, під землею та в повітрі.

2.9. Організовує та проводить з командирами оперативних підрозділів заняття зі спеціальної підготовки.

2.10. Аналізує проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт, які були виконані під час ліквідації особливо складних аварій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

2.11. Здійснює інспекторські перевірки підрозділів щодо їх підготовки за призначенням.

2.12. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників особового складу.

2.13. Проводить аналіз можливостей та умов аварій та готовності об'єктів, що обслуговуються, до виконання аварійно-рятувальних робіт, розробляє заходи щодо посилення протиаварійного захисту і разом з керівництвом об'єктів, що обслуговуються, забезпечує їх виконання.

2.14. Сприяє створенню належних соціально-побутових умов працівникам особового складу.

2.15. Затверджує структурним підрозділам служби плани фінансування, кошторис їх утримання, структуру та штатний розпис.

2.16. Вирішує питання придбання та реалізації основних фондів.

2.17. Контролює укладання договорів з підприємствами на обслуговування їх аварійно-рятувальними підрозділами.

2.18. Доручає у разі необхідності виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим особам командно-керівного складу.

2.19. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян, дає на них відповіді.

2.20. Забезпечує ведення та подання встановленої документації та звітності.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.