Інструкція для посади "Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Торгівля" чи професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця непродовольчих товарів 5 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією продавця непродовольчих товарів 4 розряду не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів, тари, маркування;
      - прості лабораторні методи визначення якості продуктів;
      - правила відбирання проб і зразків для визначення харчової придатності товарів;
      - правила бракеражу;
      - методи узагальнення даних про попит покупців;
      - порядок складання і оформлення товарних звітів, актів на брак, недостачу, пересортицю товарів та актів приймання-здавання при передаванні матеріальних цінностей;
      - правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі;
      - порядок проведення інвентаризації;
      - основи менеджменту персоналу;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Одержує товари зі складу.

2.2. Визначає якість товарів за органолептичними ознаками.

2.3. Перевіряє і відбирає товари, які не підлягають прийманню за наявними дефектними ознаками.

2.4. Відбирає зразки товарів для лабораторного аналізу.

2.5. Вивчає і узагальнює дані про попит споживачів.

2.6. Складає заявки на ремонт торгово-технологічного обладнання та електронних контрольно-касових апаратів.

2.7. Проводить інвентаризацію.

2.8. Складає товарні звіти, акти на брак, пересортицю товарів, акти приймання та здавання при передаванні матеріальних цінностей.

2.9. Вирішує спірні питання із споживачами.

2.10. Керує роботою продавців нижчої кваліфікації і учнів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Продавець непродовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Продавець швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних товарів та головних уборів: приймає швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні товари та головні убори за кількістю та якістю; перевіряє правильність надання інформації в маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви виробу, артикула, складу матеріалу, номера моделі, розміру, сорту, позначення стандарту або технічних умов; забезпечує зберігання швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних товарів та головних уборів відповідно до умов зберігання; під час тривалого зберігання періодично перекладає, просушує, очищає від пилу, пересипає антимолевими засобами; розміщує у торговельному залі швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні товари та головні убори за розміром, зростом, повнотою, видом, статево-віковими ознаками і ознаками сезонності; під час продажу швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних товарів та головних уборів допомагає покупцю у їх виборі, ознайомлює його з асортиментом виробів, що є у продажу, із способами нагляду за виробами, особливо виготовленими із застосуванням хімічних волокон або клейових матеріалів; під час продажу товару перевіряє якість та комплектність виробів; вилучає з продажу неякісні або некомплектні товари; пропонує покупцю супутні товари, додаткові платні послуги.

5.2. Продавець текстильних товарів: приймає текстильні товари за кількістю, метражем, якістю; перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви товару, артикула, назви волокон та їх процентного вмісту, ширини тканини або розміру штучного текстильного товару, сорту, позначення нормативного документа, дати випуску; забезпечує зберігання текстильних товарів відповідно до умов зберігання; під час тривалого зберігання обробляє вовняні тканини відповідними антимолевими засобами; розміщує текстильні товари у торговельному залі на острівних гірках, стендах, кронштейнах, столах і прилавках та іншому торговельному обладнанні; групує текстильні товари за ознаками роду волокна, видів тканин, характеру обробки, кольору, малюнка та іншими ознаками; консультує покупця щодо виду тканин та штучних виробів, груп, підгруп, до яких вони відносяться, взаємозамінності тканин, засобів догляду за текстильними товарами, роз'яснює цифрові позначення на виробах, ярликах, етикетках, інформує споживачів про наявні вади (дефекти) тканин, допомагає покупцю визначити необхідну кількість тканини для виготовляння швейного виробу, а також підібрати відповідне оздоблення; перевіряє відібраний товар - виявляє пошкодження, забруднення, інші зовнішні вади (дефекти), відміряє кількість; замінює товар з дефектами на товар належної якості.

5.3. Продавець взуття: приймає взуття за кількістю та якістю; перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви товару, артикула (індексу), розміру, повноти, сорту, позначення нормативного документа; забезпечує зберігання текстильних товарів відповідно до умов зберігання; розміщує взуття в торговельному залі за ознаками: характером пошиву (модельне, масового виробництва); видом (туфлі, черевики, чоботи тощо); розміром і повнотою; матеріалом виготовляння; статево-віковими ознаками та ознаками сезонності; пропонує покупцю приміряти обидві півпари взуття (при продажу дитячого взуття обов'язкова наявність стопоміру).

5.4. Продавець електропобутових товарів: приймає електропобутові товари за кількістю та якістю; перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знака, назви товару, номінальної напруги (В), номінальної потужності (Вт), номінального струму (А), ступенів захисту від ураження електрострумом, позначення щодо захищеності від вологи, знаку заземлення, означення нормативного документа, дати випуску; перевіряє наявність технічного паспорта, гарантійного талона, інструкції з експлуатації, комплектність, маркувальні дані на індивідуальній упаковці електропобутових товарів; забезпечує зберігання електропобутових товарів відповідно до умов зберігання; розміщує електропобутові товари в торговельному залі за підгрупами; забезпечує наявність коротких анотацій на зразки електропобутових товарів; під час продажу електропобутових товарів перевіряє у присутності покупця їх якість, комплектність, наявність технічного паспорта, гарантійного талона (при необхідності), інструкції з експлуатації, точність міри або кількості (шнура, проводу, дрібних товарів).

5.5. Продавець телерадіотоварів: приймає телерадіотовари: визначає цілісність упаковки, наявність та правильність заповнення супровідних документів, заводських пломб, повноту комплектації, відмічає збереження товарного вигляду, перевіряє укомплектованість їх інструкціями користування, паспортами, гарантійними талонами та іншою документацією; перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування щодо підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви виробу, класу та моделі апарата, позначення нормативного документа, дати випуску; перевіряє маркувальні дані на індивідуальній упаковці: найменування підприємства-виробника, його адресу, назву товару, колір корпусу, попереджувальні знаки, дату випуску, позначення нормативного документа; забезпечує зберігання телерадіотоварів відповідно до умов зберігання; розміщує телерадіотовари у торговельному залі за групами (телевізори, радіоприймачі, магнітофони, стереокомплекси тощо) залежно від класу, типу, джерел живлення, варіанта виконання, зовнішнього оформлення; групує телевізори за класами і розмірами, телевізори кольорового зображення окремо від телевізорів чорно-білого зображення; здійснює продаж телерадіотоварів: перевіряє у присутності покупця якість, комплектність виробів, наявність технічного паспорта, інструкції з експлуатації, гарантійного талона, надає кваліфіковану консультацію щодо експлуатаційних характеристик товарів, відмінних ознак, призначення, властивостей окремих телерадіотоварів, методів випробування в дії, взаємозамінності виробів, способів догляду і режимів зберігання, гарантованих зобов'язань підприємства-виробника, адреси та найменування підприємств (майстерень) технічного обслуговування та ремонту виробів; інформує покупця про наявність у продажу супутніх товарів і запасних деталей.

5.6. Продавець товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин: приймає товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин; перевіряє дату виготовляння і термін придатності товарів, які під час тривалого зберігання втрачають якість (клеї, оліфи, лаки, емалі, фарби, деякі отрутохімікати, фотохімікати); перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви виробу, маси нетто або місткості, номера партії, терміну придатності, призначення та способу застосування, умов зберігання, попереджувальних написів та запобіжних заходів, дати виготовляння, позначення нормативного документа; забезпечує зберігання товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин з урахуванням їх складу та призначення з дотриманням вимог правил пожежної безпеки, а також санітарних вимог щодо транспортування та зберігання товарів; під час тривалого зберігання товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин періодично оглядає їх, а в разі потреби просушує, перевіряє цілісність і герметичність тари отрутохімікатів, лакофарбових товарів, клеїв тощо; розміщує товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин у торговельному залі за групами.

5.7. Продавець меблів: приймає меблі; перевіряє правильне надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви виробу, артикула, дати виготовлення, позначення нормативного документа, штампа ВТК; забезпечує зберігання меблів відповідно до умов зберігання; продає меблі: виписує товарний чек, де зазначається номер або найменування торговельного підприємства, назва товару, перелік окремих виробів, які входять до складу набору (гарнітура), забарвлення та малюнок оздоблювальних, облицювальних матеріалів, фурнітури тощо, артикул, ціна, дата продажу, прізвище продавця.

5.8. Продавець товарів для фізичної культури, спорту, туризму: перевіряє правильне надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви товару, артикула, моделі, марки, сорту, дати випуску, позначення нормативного документа; перевіряє цілісність упаковки, наявність та правильне заповнення супровідних документів, заводських пломб, повноти комплектації, збереження товарного вигляду, наявність інструкцій, технічних паспортів, гарантійних талонів, іншої документації; забезпечує зберігання товарів для фізичної культури, спорту та туризму з додержанням вимог, передбачених попереджувальними знаками, зображеними на упаковці; розміщує товари для фізичної культури, спорту та туризму у торговельному залі за групами за призначенням: інвентар і приладдя для гімнастики, легкої та важкої атлетики, спортивних поєдинків, водного та зимових видів спорту, спортивних ігор, туризму та альпінізму, мисливські та рибальські товари, велосипеди тощо; забезпечує наявність коротких анотацій на зразки товарів; здійснює продаж одягу та взуття для фізичної культури, спорту та туризму, згідно з особливостями продажу швейних, трикотажних товарів та взуття; під час продажу товарів для фізичної культури, спорту та туризму перевіряє в присутності покупця їх якість, комплектність, наявність технічного паспорта, інструкції з експлуатації, гарантійного талона.

5.9. Продавець лісоматеріалів та будівельних матеріалів: приймає лісоматеріали та будівельні матеріали, перевіряє їх кількість і якість, наявність деталей в комплекті, відповідність супровідним документам, паспортним даним; забезпечує зберігання лісоматеріалів та будівельних матеріалів відповідно до умов зберігання; здійснює продаж лісоматеріалів та будівельних матеріалів.

5.10. Продавець парфумерно-косметичних товарів: приймає парфумерно-косметичні товари; перевіряє правильність надання інформації в маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви товару, маси нетто або місткості, дати виготовлення, терміну придатності, групи товару, позначення нормативного документа, номера партії; перевіряє якість парфумерно-косметичних товарів і мила туалетного за органолептичними показниками (зовнішній вигляд, прозорість, колір, запах, герметичність упаковки тощо), перевіряє маркування транспортної та споживчої тари, цілісність упаковки; забезпечує зберігання парфумерно-косметичних товарів відповідно до умов зберігання; забезпечує наявність анотацій щодо призначення товару, правил застосування, його складу, умов зберігання; під час продажу духів, одеколонів, туалетної води ознайомлює покупця з їх запахом за допомогою лакмусових папірців, які насичені цими виробами, а також зразків-понюшок, наданих виробником; під час продажу парфумерно-косметичних товарів в аерозольній упаковці перевіряє роботу аерозольної головки шляхом натиснення клапана.

5.11. Продавець галантерейних товарів: приймає галантерейні товари за кількістю та якістю; перевіряє правильне надання інформації в маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви виробу, номера артикула, моделі, кольору, довжини (для метражних товарів), розмірів (для штучних виробів), сорту (при умові поділу на сорти), ступеня стійкості забарвлення (крім виробів із сировини натурального кольору), кількості відрізів (тюлеві, мереживні полотна), способу прання, дати виготовлення, позначення нормативного документа; забезпечує зберігання галантерейних товарів відповідно до умов зберігання, протипожежних вимог; розміщує галантерейні товари у торговельному залі; під час продажу товару консультує покупця про властивість та якість матеріалів, з яких товари виготовлені, шкали розмірів і повнот, сучасний напрямок моди, засоби і правила зберігання та догляду за виробами.