Інструкція для посади "Офіціант 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Офіціант 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) чи професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією офіціанта 5 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією офіціанта 4 розряду не менше 2 років та кваліфікаційна атестація з присвоєнням 5 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види обслуговування споживачів та сервіровки столів, що відображає національні особливості та тематичну направленість закладу харчування;
      - види та правила сервіровки столів з відображенням національних особливостей та тематичної направленості підприємства;
      - форми та правила обслуговування іноземних туристів, урочистих та офіційних прийомів, нарад, конференцій, переговорів, з'їздів;
      - види, призначення та вимоги до посуду, приборів, білизни, що використовуються;
      - кулінарну характеристику, додержання послідовності подавання та відповідність асортименту вин та винно-горілчаних виробів стравам, що подаються;
      - особливості харчування іноземних туристів;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - правила етикету під час обслуговування споживачів;
      - порядок розрахунків із споживачами за готівку та у безготівковому порядку;
      - правила ведення обліку та здавання виручки;
      - одну -адві іноземні мови в межах розмовного мінімуму;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Офіціант 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Офіціант 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Офіціант 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Офіціант 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує споживачів з особливо складною сервіровкою столів, що відображає національні особливості та тематичну направленість закладу харчування: заміських, національних, тематичних кафе, барів та ресторанів.

2.2. Обслуговує урочисті та офіційні прийоми, наради, конференції, переговори, з'їзди.

2.3. Обслуговує іноземних туристів.

2.4. Здійснює попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування.

2.5. Надає споживачам допомогу під час вибору страв та напоїв.

2.6. Рекомендує напої до страв.

2.7. Подає деякі фірмові страви та напої з проведенням заключних операцій в присутності споживача, який замовив ці страви.

2.8. Розраховується із споживачами, виписує рахунок на бланку встановленої форми.

2.9. Здає виручку в касу підприємства в установленому порядку.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Офіціант 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Офіціант 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Офіціант 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Офіціант 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Офіціант 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Офіціант 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Офіціант 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Офіціант 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Офіціант 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Офіціант 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Офіціант 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Офіціант 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Офіціант 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Офіціант 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Офіціант 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Офіціант 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.