Інструкція для посади "Майстер аварійно-рятувального загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер аварійно-рятувального загону" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший майстер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра - не менше 2 років. Майстер. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти України з питань цивільного захисту;
      - вимоги статутів, положень, наказів, інструкцій та інших керівних документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах;
      - правила з охорони праці під час проходження і несення служби;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, інженерно-технічного устатковання, якими оснащено загін;
      - правила застосування засобів зв'язку;
      - державні будівельні норми щодо безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння;
      - засоби та умови протипожежного водопостачання;
      - порядок дій за сигналом про надзвичайну ситуацію, порядок та засоби надання першої медичної допомоги;
      - відомості про профілактичну роботу та її завдання;
      - технічні характеристики потенційно небезпечних об'єктів та матеріалів;
      - особливості перевірки протипожежного стану житлових будинків та інших об'єктів;
      - технічні характеристики та правила роботи в апаратах захисту органів дихання;
      - обов'язки та умови взаємозамінності майстрів та рятувальників, які входять до складу відділення, під час роботи на основних, спеціальних та допоміжних автомобілях.

1.4. Майстер аварійно-рятувального загону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер аварійно-рятувального загону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер аварійно-рятувального загону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер аварійно-рятувального загону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво працівниками аварійно-рятувального загону.

2.2. Забезпечує виконання індивідуальних та групових завдань, поставлених перед загоном, шляхом використання основних, спеціальних та допоміжних технічних засобів при ліквідації аварій та катастроф, рятуванні людей та матеріальних цінностей.

2.3. Контролює дотримання встановлених правил допуску громадян до приміщень загону, приймає від них повідомлення щодо надзвичайних ситуацій.

2.4. Здійснює візуальний огляд на підконтрольній території, доповідає керівництву у разі виявлення надзвичайних подій.

2.5. Забезпечує правильне використання апаратів захисту органів дихання під час виконання робіт, виконує завдання за допомогою розвідувального спорядження і приладів.

2.6. Виявляє людей, які перебувають у небезпеці, ознаки вогню та диму у приміщеннях та пустотах конструкцій будівлі та доповідає про це керівнику, який очолює розвідку.

2.7. Забезпечує подавання вогнегасних речовин безпосередньо до осередків пожежі, розбирає конструкції будівлі із застосуванням спеціального інструменту та устатковання, забезпечуючи найменше їх пошкодження.

2.8. Залишає об'єкт у випадках, передбачених відповідними правилами (інструкціями).

2.9. Здійснює швидку та безпечну евакуацію людей з осередків і зони небезпеки.

2.10. Забезпечує надання першої медичної допомоги потерпілим.

2.11. Здійснює контрольний огляд території після ліквідації пожежі чи катастрофи і в разі виявлення нових осередків повідомляє керівництво та розпочинає їх ліквідацію.

2.12. Забезпечує дотримання правил технічної експлуатації пожежних рятувальних пристроїв та інших технічних засобів, що використовуються у роботі, її справність та зберігання.

2.13. Контролює стан та обслуговування протипожежної техніки.

2.14. Бере участь у тактичних заняттях та навчаннях.

2.15. У разі відсутності командира відділення виконує його обов'язки.

2.16. Визначає зони дії та маршрути виїздів загону, розташування особливо важливих небезпечних об'єктів, джерела протипожежного водопостачання.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер аварійно-рятувального загону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер аварійно-рятувального загону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер аварійно-рятувального загону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер аварійно-рятувального загону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер аварійно-рятувального загону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер аварійно-рятувального загону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер аварійно-рятувального загону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер аварійно-рятувального загону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер аварійно-рятувального загону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер аварійно-рятувального загону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер аварійно-рятувального загону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер аварійно-рятувального загону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер аварійно-рятувального загону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер аварійно-рятувального загону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер аварійно-рятувального загону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер аварійно-рятувального загону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.