Інструкція для посади "Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший майстер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра - не менше 2 років. Стаж педагогічної роботи - не менше 3 років. Майстер. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту - не менше 3 років. Спеціальна навчально-курсова підготовка. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту, професійно-технічної освіти;
      - нормативно-методичні та керівні документи МНС та МОН України з планування заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, проведення функціонального навчання фахівців органів управління і сил цивільного захисту, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях та навчально-виробничого процесу з професійно-технічного навчання робітничих кадрів;
      - навчальні програми з виробничого навчання та теоретичної підготовки, керівництва з проведення на підприємствах, в установах та організаціях об'єктових навчань і тренувань з цивільного захисту;
      - тактико-технічні характеристики приладів, спеціального обладнання і спорядження, яким оснащуються невоєнізовані формування, правила його технічної експлуатації та застосування при проведенні аварійно-рятувальних робіт;
      - трудове законодавство, основи педагогіки, психології, методики професійного навчання, правила з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить протягом навчального року уроки виробничого навчання на курсах, на виробництві чи в сфері послуг, практику з підготовки і проведення комплексних, штабних та тактико-спеціальних об'єктових навчань і тренувань з цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, а також залучається до викладання курсу теоретичної підготовки.

2.2. Забезпечує виконання навчального плану та навчальних програм, дотримання норм і правил безпечного ведення робіт тими, хто навчається.

2.3. Підготовлює навчальну техніку, обладнання, інструмент, прилади, засоби індивідуального захисту, матеріали до занять, перевіряє його стан і комплектність після закінчення робіт, у разі необхідності організовує його технічне обслуговування та ремонт, удосконалює навчально-матеріальну базу курсів.

2.4. Обирає ефективні форми і методи навчання, творчо використовує кращий педагогічний досвід.

2.5. Надає консультаційно-методичну допомогу керівництву підприємств, установ та організацій у проведенні занять з працівниками за спеціальними програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, а також керівництву професійно-технічних, середніх навчальних закладів, дитячих таборів оздоровлення і відпочинку в організації змагань, вікторин, інших практичних заходів з популяризації основ безпеки життєдіяльності та набуття навичок із самозахисту і рятувальної справи.

2.6. Бере участь в просвітницько-інформаційній роботі та пропаганді знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.