Інструкція для посади "Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією виробника харчових напівфабрикатів 5 розряду чи за технологічно суміжною професією кухаря 5 розряду з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок для виконання роботи виробника харчових напівфабрикатів без вимог до стажу роботи або стаж роботи за професією виробника харчових напівфабрикатів 4 розряду не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виготовляння складних напівфабрикатів із птиці та м'яса;
      - кулінарне призначення окремих сортів м'яса;
      - правила обвалювання кульшової та шийної частин туші великої худоби, передньої та задньої частин туш дрібної худоби;
      - анатомічну будову туш, ліній поєднання суглобів, кісткової системи;
      - норми виходу напівфабрикатів у відсотках по відношенню до ваги туші, напівтуші;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює особливо складну первинну обробку м'яса, сільськогосподарської птиці та пернатої дичини для виготовляння напівфабрикатів.

2.2. Проводить обвалювання кульшової та шийної частин туш великої худоби, передньої та задньої частин туш дрібної худоби.

2.3. Розбирає м'ясо за сортами.

2.4. Розбирає туші та напівтуші для коптіння.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник харчових напівфабрикатів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення котлет фаршированих, галантина, рулетів та інших напівфабрикатів.