Інструкція для посади "Готувач молочних коктейлів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач молочних коктейлів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією буфетника чи кухаря 3 розряду або повна загальна середня освіта та індивідуальне навчання безпосередньо на виробництві з формуванням професійних умінь і навичок готувача молочних коктейлів на рівні вимог 3 розряду. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - рецептури, технологію виготовляння молочних, вершкових, молочно-фруктових коктейлів, кулінарних виробів нескладного виготовляння з сиру та інших молочних продуктів;
      - види та товарознавчу характеристику сировини, що використовується, терміни її зберігання;
      - порядок одержання продукції за якістю, кількістю місць і вагою;
      - умови та правила відпускання продукції;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - порядок складання товарних звітів;
      - правила роботи підприємств громадського харчування;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує молочні, вершкові, молочно-фруктові коктейлі та кулінарні вироби з сиру та інших молочних продуктів: киселів з морозивом, кремом, желе, збитих вершків з наповнювачами.

2.2. Робить за встановленими рецептурами суміші з молока, вершків, сиропів, морозива, збиває та розливає їх у спеціальний посуд.

2.3. Отримує продукти та зберігає їх з урахуванням вимог режиму і термінів зберігання.

2.4. Реалізує коктейлі, морозиво, фрукти, ягоди, молоко та кисломолочні вироби.

2.5. Перевіряє стан ваговимірювальних приладів, які використовуються.

2.6. Забезпечує належний санітарний стан робочого місця, інвентарю, посуду, обладнання.

2.7. Складає товарні звіти.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач молочних коктейлів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.