Інструкція для посади "Інженер з техногенно-екологічної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з техногенно-екологічної безпеки" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з техногенно-екологічної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з техногенно-екологічної безпеки I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з техногенно-екологічної безпеки II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з техногенно-екологічної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі, нормативно-правові акти з питань техногенної та екологічної безпеки, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органу державного нагляду у сфері екологічної безпеки;
      - правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту;
      - види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності;
      - державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - характеристики спеціального спорядження та інженерно-технічного устатковання, якими оснащено оперативно-рятувальні підрозділи;
      - технологію ліквідації аварій згідно з їх характеристиками;
      - вимоги до установок сигналізації;
      - правила та норми з охорони праці, екологічної безпеки.

1.4. Інженер з техногенно-екологічної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з техногенно-екологічної безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з техногенно-екологічної безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з техногенно-екологічної безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та виконує заходи, спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.

2.2. Забезпечує виконання громадянами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, іноземними юридичними та фізичними особами вимог щодо здійснення передбачених законодавством заходів у сфері цивільного захисту.

2.3. Контролює додержання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності вимог державних стандартів, норм, правил у сфері цивільного захисту під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів.

2.4. Аналізує небезпеки підприємств (об'єктів).

2.5. У межах своїх повноважень контролює розроблення та впровадження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на підприємстві (об'єкті).

2.6. На підставі аналізу сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків бере участь у оцінці достатності існуючих заходів на підприємстві (об'єкті), які перешкоджають виникненню і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій.

2.7. Вживає заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників підприємств, установ та організацій, громадян, винних у порушенні правил техногенної та екологічної безпеки, а також у разі невиконання розпоряджень (приписів), постанов органів державного нагляду за станом техногенної та екологічної безпеки, використання засобів зв'язку, аварійно-рятувальної техніки та обладнання, створених матеріальних (об'єктових) резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру не за призначенням.

2.8. Припиняє або забороняє роботу підприємств та окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск та реалізацію екологічно небезпечної продукції, неякісних систем і засобів захисту людей.

2.9. Проводить експертизу та перевірку проектної та іншої документації, стан потенційно небезпечних об'єктів, відповідність їх нормативним положенням з екологічної та техногенної безпеки.

2.10. Дає дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передавання у виробництво нових зразків екологічно безпечної продукції.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з техногенно-екологічної безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з техногенно-екологічної безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з техногенно-екологічної безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з техногенно-екологічної безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з техногенно-екологічної безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з техногенно-екологічної безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з техногенно-екологічної безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з техногенно-екологічної безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з техногенно-екологічної безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з техногенно-екологічної безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з техногенно-екологічної безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з техногенно-екологічної безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з техногенно-екологічної безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з техногенно-екологічної безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з техногенно-екологічної безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з техногенно-екологічної безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.