Інструкція для посади "Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника обкатної машини 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію нагрівання та обкатки заготовок;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації обкатних машин усіх видів, нагрівальних пристроїв;
      - вимоги державних стандартів до якості та геометричних розмірів обкатуваних балонів, труб, способи калібрування технологічного інструменту;
      - системи ручного та автоматичного керування.

1.4. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес обкатки днищ і горловин балонів під тиск до 10 МПа, кулевих балонів, днищ, запобіжних ковпаків різноманітних розмірів з різних марок сталі та сплавів, заготовок роликів для конвеєрів.

2.2. Веде технологічний процес обкатки днищ і горловин балонів під тиск 10 МПа та вище під керівництвом вальцювальника обкатної машини вищої кваліфікації.

2.3. Регулює температуру нагрівання заготовки в процесі обкатки.

2.4. Забезпечує нормальну роботу обкатної машини, нагрівального пристрою, маніпулятора, уловлювача, конвеєра-нагромаджувача, всіх допоміжних механізмів.

2.5. Підбирає, регулює технологічний обкатний інструмент, налагоджує установки та преси для виготовлення кулевих балонів, обкатні машини.

2.6. Веде процес гофрування та роздування, ремонтує зовнішню поверхню кулевих балонів.

2.7. Здійснює поопераційний контроль якості.

2.8. Редукує та свердлить отвори у ковпаках.

2.9. Стежить за роботою приладів.

2.10. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник обкатної машини 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.