Інструкція для посади "Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного вальцювальника стана гарячого прокату 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи обтискних клітей стана, підвісних кліщів і гаків, поворотного крана для подавання металу до стана;
      - будову водопровода для охолодження валків;
      - послідовність операцій прокатки та кування металу;
      - марки сталі та сортамент прокату;
      - види, склад та властивості мастильних матеріалів;
      - слюсарну справу.

1.4. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Захвачує ручними кліщами нагріті зливки та заготовки та подає їх за допомогою підвісного візка до робочої кліті прокатного стана, знімає їх з візка на робочий рольганг, пускає та зупиняє рольганг.

2.2. Приймає листи на ломик з переднього боку стана та розрівнює їх.

2.3. Кантує розводки для бандажів під час кування та скидання їх з ковадла після кування.

2.4. Змітає окалину та шлак з поверхні розкатів на листопрокатних станах.

2.5. Очищає заготовки від окалини в процесі прокатки, розбирає та встановлює робочий стіл.

2.6. Прибирає окалину з-під валків і недокатів.

2.7. Готує та підносить прокатний інструмент та мастильні матеріали.

2.8. Стежить за справністю візка, крана, кліщів і гака.

2.9. Оглядає та змащує механізми візка та крана.

2.10. Бере участь у заміні муфт, шпинделів, підшипників і поточних ремонтах стана.

2.11. Виконує підкранові роботи під час перевалок, валків і ремонтів стана.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підручний вальцювальника стана гарячого прокату 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.