Інструкція для посади "Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора поста керування станом гарячої прокатки 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - режими обтиску металу під час прокатки різних марок сталі;
      - основи теорії прокатки та деформації металу під час прокатки;
      - основи калібрування валків, види і причини браку під час прокатки.

1.4. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде режим обтиску металу та керує натискним пристроєм, робочими рольгангами та двигунами головного приводу на блюмінгах, слябінгах, обтискних станах типу блюмінга, груболистових станах і універсальних станах дуо.

2.2. Керує маніпуляторами та кантувачем, приймальними та розкатними рольгангами на блюмінгах з часовою продуктивністю понад 500 т проката за всадом.

2.3. Керує в процесі прокатки роботою головних двигунів на безперервних і напівбезперервних сортопрокатних, штрипсових і дротових станах і роботою чистової групи клітей на безперервних листових станах.

2.4. Веде режим прокатки металу на станах періодичної поперечно-гвинтової прокатки.

2.5. Подає сигнали на нагрівальні печі про видачу зливків або слябів.

2.6. Стежить за подаванням та температурою металу, що видається на стан, охолодженням валків і виробкою калібрів.

2.7. Встановлює та регулює швидкість прокатки та натяжіння штаби поміж клітьми.

2.8. Керує роботою на блюмінгах і слябінгах з перевалки валків, налагодження стана та бере участь у проведенні цих робіт на решті станів.

2.9. Бере участь у прийманні стана після ремонту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.