Інструкція для посади "Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу пресування заготовок та послідовність операцій на пресі;
      - розміри заготовок та марки сталі для колес і бандажів;
      - принцип роботи преса вигинання диска колеса, розтягувального преса та преса гарячого клеймування колес і бандажів;
      - будову паропровідної та водопровідної магістралей пресів;
      - способи налагодження пресів вигинання диска колеса та розтягування бандажів;
      - види, склад і властивості мастильних матеріалів, що застосовуються;
      - слюсарну справу.

1.4. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде на гідравлічних пресах процес розтягнення бандажів за діаметром та маркує їх.

2.2. Керує дистрибуторами циліндра розтягнення, центруючого клину та циліндра маркування.

2.3. Стежить за показаннями манометра під час маркування бандажів та приладу, що визначає розмір внутрішнього діаметру бандажа під час його розтягнення.

2.4. Видаляє паровим струменем воду з диска колеса.

2.5. Керує підйомом та опусканням гака поворотного крана для подавання заготовки і знімання бандажів.

2.6. Бере участь у подаванні заготовки на стіл під пуансон преса обтиску та прошиванні колесних і бандажних заготовок.

2.7. Знімає кільце після прошивання та прибирає пробку із прошивання.

2.8. Охолоджує інструменти деформації та плиту преса.

2.9. Змащує прес та механізми керування ним.

2.10. Бере участь у налагодженні преса, заміні інструментів деформації та ремонті устаткування преса.

2.11. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник колес та бандажів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.