Інструкція для посади "Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією полірувальника листів та стрічок 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію процесів шліфування та полірування листів нержавіючих і легованих марок сталі;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - параметри шорсткості поверхні (класи чистоти обробки);
      - слюсарну справу.

1.4. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Шліфує та полірує мідні, латунні та цинкові листи та стрічки.

2.2. Полірує великогабаритний листовий метал нержавіючих і легованих марок сталі за параметром шорсткості поверхні Ra 0,04 мкм (12 класу чистоти обробки).

2.3. Стежить за станом поверхні листів і підтримує встановлений температурний режим.

2.4. Регулює швидкість шліфування та полірування металу.

2.5. Задає листи у шліфувальні та полірувальні машини та видає їх з машини.

2.6. Підбирає абразиви та промиває листи бензином у разі переходу з одного абразива на інший, визначає параметри шорсткості поверхні (класи чистоти обробки) під час шліфування та полірування листів.

2.7. Налагоджує шліфувальні та полірувальні машини.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Полірувальник листів та стрічок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.