Інструкція для посади "Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу виготовлення рейкових скріплень;
      - принцип роботи преса та рольганга;
      - сортамент рейкових скріплень;
      - види, властивості та якість мастильних матеріалів;
      - слюсарну справу.

1.4. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес гарячої та холодної прошивки отворів рейкових скріплень на пресах зусиллям до 250 тс під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації.

2.2. Подає заготовки у штамп.

2.3. Перевіряє за допомогою шаблону рейкові скріплення за кривизною та центрами отворів.

2.4. Бере участь у перевірці стану штампу, пуансонів, матриць і замінюванні їх.

2.5. Перевіряє стан нарізних кріплень на пресі та штампі.

2.6. Змащує вузли тертя преса та допоміжних механізмів.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.