Інструкція для посади "Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес холодної прокатки труб;
      - марки сталі та сортамент труб, що прокатуються в цеху;
      - маршрути виготовлення труб на станах холодної та теплої прокатки;
      - технічні умови та допуски на труби, що прокатуються;
      - режими нагрівання труб під теплу прокатку;
      - будову та принцип роботи станів холодної і теплої прокатки труб і їх допоміжного устаткування.

1.4. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботи та веде технологічний процес прокатки труб на станах.

2.2. Забезпечує своєчасне завантаження станів холодної прокатки труб заготовкою відповідно до змінного завдання.

2.3. Контролює якість заготовки перед прокаткою, після її обміднення в травильному відділенні, нанесення технологічного мастила на заготовку.

2.4. Бере участь в ремонтах та настроюванні станів холодної та теплої прокатки труб.

2.5. Веде облік роботи станів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир дільниці станів холодної прокатки труб 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.