Інструкція для посади "Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора поста керування станом холодного прокату 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес холодної прокатки листа та жерсті в рулонах;
      - будову та принцип роботи устаткування розмотувача та намотувачів;
      - електричну схему керування механізмами;
      - сортамент і марки металу, що прокатується на станах.

1.4. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує розмотувачами на безперервних двоклітьових станах холодної прокатки жерсті в рулонах і на одноклітьових реверсивних і багатовалкових станах холодної прокатки листів і стрічок у рулонах.

2.2. Керує роботою намотувачів, розмотувачів та їх допоміжного устаткування: завантажувального пристрою, магнітного відгинача рулонів, правильно-тягнучої машини та іншими механізмами на безперервних і реверсивних прокатних станах.

2.3. Подає рулони на поворотний стіл, перекидач та розмотувач і задає штаби у валки першої кліті.

2.4. Задає штабу у зів барабана намотувача та знімає прокатувані рулони з намотувачів.

2.5. Встановлює та регулює величину натяжіння штаби на намотувачах.

2.6. Стежить за розмотуванням рулонів, швидкістю прокатки та правильним намотуванням штаби на намотувач.

2.7. Стежить за станом розмотувача, намотувача та положенням знімача.

2.8. Бере участь у зачищенні наварів та обрізанні штаб з дефектами.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор поста керування станом холодного прокату 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.