Інструкція для посади "Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора свердлильного агрегату та преса 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію процесу оброблення колес і рейок;
      - будову та правила технічної експлуатації свердлильного агрегата, прошивного преса;
      - вимоги державних стандартів до якості прокату.

1.4. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процеси оброблення колес і рейок.

2.2. Керує шлеперами, рольгангами з подавання прокату на прошивний прес або свердлильний агрегат.

2.3. Свердлить та прошиває отвори за заданими розмірами.

2.4. Транспортує прокат на лінію оброблення та на склад готової продукції.

2.5. Заточує свердла.

2.6. Налагоджує свердлильний агрегат, прошивний прес.

2.7. Чистить та змащує устаткування, бере участь у його ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор свердлильного агрегату та преса 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.