Інструкція для посади "Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, що обслуговується;
      - схему паливоподавання;
      - принцип роботи автоматики, блоківок і сигналізації;
      - призначення і місця установлення засобів вимірювань і сигналізації;
      - види й марки палива;
      - елементарні знання з електротехніки.

1.4. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує устаткуванням зі щита керування паливоподавання.

2.2. Спостерігає за роботою устаткування, що обслуговується, забезпечує безперебійний та економічний режим подавання палива.

2.3. Ліквідує аварійні ситуації.

2.4. Здійснює догляд за устаткуванням.

2.5. Призначає чергових за працюючим устаткуванням під час аварійних ремонтів резервного устаткування.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі керування устаткуванням зі щита керування паливоподавання продуктивністю до 100 т/год.