Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типи і конструкції дерев'яних, металевих і залізобетонних опор повітряних ліній електропередачі;
      - прийоми перевірки деревини опор на загнивання;
      - технічні характеристики проводів і тросів;
      - характеристики механізмів і пристроїв, що застосовуються під час ремонтів ліній електропередачі;
      - конструкцію натяжних затискачів, зчіпної арматури та інших деталей кріплення проводів, тросів та ізоляторів до опор і вимоги до них;
      - схему мережі, основні параметри й траси ліній електропередачі дільниці, що обслуговується;
      - допустиму густину струму в електричних проводах та ізоляційні відстані до струмоведучих частин;
      - способи зрощування та кріплення проводів і тросів;
      - вимоги до захисних пристроїв для робіт під напругою;
      - прийоми верхових робіт під час ремонту та профілактики ліній електропередачі без напруги і під напругою;
      - будову такелажного оснащення і поводження з ним;
      - сигналізацію під час проведення такелажних робіт;
      - правила охорони електричних мереж;
      - основи електротехніки;
      - навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує верхові ремонтні роботи на вимкнених лініях електропередачі напругою 35 кВ і вище, верховий огляд лінії електропередачі до 110 кВ під напругою, ремонт дерев'яних опор з виправленням і заміною деталей, перевірку на загнивання елементів опор під напругою.

2.2. Здійснює пофарбування металевих опор на висоті, ремонт фундаментів, механічне очищення проводів і тросів від ожеледі.

2.3. Зрощує проводи і троси.

2.4. Складає ізолятори в гірлянди.

2.5. Установлює і замінює трубчасті розрядники на лініях електропередачі до 110 кВ.

2.6. Виконує такелажні роботи з переміщення вантажів за допомогою простих засобів механізації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани з проводом або тросом - навантажування і розвантажування.

5.2. Гасителі вібрації на проводах і тросах - установлення на вимкненій лінії.

5.3. Затискачі на проводах - опресування.

5.4. Ізолятори - відбраковування, складання гірлянд.

5.5. Лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище - заміна бандажів; захист основ опор від гниття; заміна в'язок проводів на штирових ізоляторах; підрізання бокових дерев, рубання дерев поблизу лінії електропередачі; участь у механічному чищенні проводів і тросів від ожеледі, нумеруванні опор, верховому огляді ПЛ під напругою, розкочуванні і підніманні проводу на опору, чищенні ізоляторів, у заміні натяжної, підтримуючої гірлянди ізоляторів і затискачів, перевірці іржавіння металоконструкцій опор, пофарбуванні опор.

5.6. Опори дерев'яні П- і АП-подібні - заміна стояків, траверс і підтраверсних брусів, складання складних опор.

5.7. Розрядники на ПЛ напругою 35 - 110 кВ - установлення і зняття.

5.8. Спуски, петлі, перемички - заготовлення.