Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування теплових мереж 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості устаткування, що ремонтується;
      - методи ремонту, демонтажу і монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого устаткування;
      - особливості роботи на устаткуванні, що знаходиться під тиском;
      - класифікацію арматури, силових і опресувальних насосів, компенсаторів і методи контролю за їх роботою;
      - конструктивні особливості ущільнень;
      - причини несправностей і аварій, характер і способи запобігання їм;
      - основні технічні показники нормальної роботи устаткування теплових мереж;
      - методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища;
      - види й конструкції такелажного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів, вантажозахоплювальних пристроїв, способи їх раціонального застосування під час проведення ремонтних робіт, правила їх догляду, зберігання і випробовування;
      - причини корозії трубопроводів і способи боротьби з нею;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт, реконструкцію відновлення, складання трубопроводів теплових мереж діаметрів до 1200 мм, прокладає їх в траншеї або каналі з установленням унікальних клапанів.

2.2. Проводить складні роботи зі складання, регулювання, припасовування і випробовування з використанням особливо складних засобів механізації, комплексу вантажопідйомних машин і механізмів, складного інструменту і засобів вимірювань.

2.3. Перевіряє якість і відповідність розмірів виготовлених вузлів до креслень і технічних умов.

2.4. Виконує гідравлічне випробовування теплових мереж на герметичність і міцність, готує до пуску в експлуатацію, виявляє і усуває дефекти під час пуску.

2.5. Монтує збірний і монолітний залізобетон.

2.6. Укладає в траншею бетонні і залізобетонні трубопроводи будь-якого діаметра.

2.7. Проводить повний ремонт, реконструкцію і налагодження відцентрових насосів, насосних станцій.

2.8. Проводить вимірювання і заповнює формуляри.

2.9. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання і установлення складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування.

2.10. Організовує роботи з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура всіх систем діаметром 1000 мм - зняття, розбирання, ревізія, ремонт і установлення.

5.2. Деталі складні фасонні з труб діаметром до 1200 мм - виготовлення і монтаж на трубопроводах.

5.3. Компенсатори діаметром 900 - 1500 мм - виявлення дефектів, заміна деталей, установлення.

5.4. Трубопроводи з емалевим покриттям діаметром до 900 мм - демонтаж, ремонт, монтаж, прокладання.

5.5. Трубопроводи діаметром 900 - 1200 мм - прокладання за допомогою комплексу кранів, лебідок, установлення арматури, гідравлічне випробовування.