Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5 розряду - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики, кінематичні і гідравлічні схеми основного і допоміжного устаткування, що ремонтується;
      - методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого устаткування;
      - допустимі навантаження на вузли, деталі і механізми устаткування і профілактичні заходи щодо запобігання пошкодженням, корозійному спрацюванню і аваріям;
      - основні технічні показники нормальної роботи котельного агрегату, види основних його пошкоджень;
      - схеми головних паропроводів, трубопроводів живильних, дренажних, мазуту і газу;
      - терміни огляду котлів, пароперегрівачів, економайзерів, трубопроводів, посудин, що працюють під тиском, підіймачів, кранів;
      - методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища;
      - правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідйомних машин і механізмів;
      - порядок і організацію робіт бригади з ремонту котлів;
      - нормування.

1.4. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, налагодження і випробовування особливо складних вузлів і механізмів котельних агрегатів з використанням особливо складних пристроїв і засобів механізації, точного інструменту з пневматичним і електричним приводом, складних засобів вимірювань такелажних і транспортних засобів.

2.2. Перевіряє якість виготовлених деталей і відповідність їх розмірів до креслень.

2.3. Виконує ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів.

2.4. Перевіряє котел на парову щільність і регулює запобіжні клапани, випробовує котлоагрегат під навантаженням, поновлює ущільнюючі поверхні парових і водяних засувок високого тиску, великих розмірів.

2.5. Проводить вимірювання і заповнює формуляри.

2.6. Перевіряє і готує відремонтовані вузли і механізми котлоагрегату до випробовування, бере участь в їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням.

2.7. Організовує роботу з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани котлів - перевірка сепараційного пристрою, перевірка положення барабана відносно горизонтальної осі і кріплення.

5.2. Вантажопідйомні машини - регулювання гальмового механізму, статичні і динамічні випробовування.

5.3. Мостові; козлові; Г-подібні та інші крани з рейковими коліями, кран-балки - статичні і динамічні випробовування, налагодження механізмів пересування і піднімання.

5.4. Вали димососів - реставрація із заміною підшипника.

5.5. Вкладиші підшипників - перевірка прилягання шарової поверхні до опорної подушки.

5.6. Екрани топкові, пучки котельних труб, золовий захист - огляд, перевірка на пилове й золове спрацювання.

5.7. Змійовики й ширми пароперегрівачів - вирізання дефектних, видалення з топки, установлення нових.

5.8. Клапани запобіжні - регулювання.

5.9. Компресори ротаційні - ревізія, ремонт деталей.

5.10. Колеса робочі млинових вентиляторів, ротори - статичне і динамічне балансування.

5.11. Млини шарові - вивірення барабанів.

5.12. Насоси пилоперекачувальні - ревізія.

5.13. Підшипники - перевірка і ремонт.

5.14. Секції теплообмінників - гідравлічне випробовування.

5.15. Стики зварні на основних трубопроводах і устаткуванні - огляд в період гідравлічного випробовування.

5.16. Шестерні приводів млинів - заміна і центрування.