Інструкція для посади "Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією роздільника брухту та відходів металу 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - правила поводження з вибухонебезпечним брухтом;
      - вимоги до якості обробленого брухту та відходів металів;
      - властивості кольорових металів і сплавів;
      - вплив шкідливих домішків на їх якість;
      - розташування в брухті вибухонебезпечних предметів;
      - положення про піротехнічний контроль;
      - слюсарну справу.

1.4. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Оброблює металобрухт - авіамотори, літаки, гусеничні ланки машин та інші об'єкти, які складаються з різних металів і сплавів, із застосуванням бензорізів, розподілювальних верстатів, електропил, пневматичних інструментів, долот та інших механізмів.

2.2. Відокремлює кольорові метали від чорних, відокремлює приробки коштовних металів, видаляє із брухту вибухонебезпечні предмети.

2.3. Готує об'єкти для газового різання.

2.4. Виконує теслярські та слюсарні роботи під час оброблювання суден.

2.5. Сортує брухт після обробки за марками сплаву, групами, сортами.

2.6. Веде облік обробленого металобрухту.

2.7. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Роздільник брухту та відходів металу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.