Інструкція для посади "Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи та правила технічної експлуатації шліфувальних відрізних верстатів, пристроїв, звичайної або середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;
      - види та марки вогнетривких виробів;
      - вимоги державних стандартів до якості виробів;
      - основи слюсарної справи;
      - основні знання про різальний інструмент, про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості поверхні (класи точності та чистоти обробки).

1.4. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Шліфує зовнішні поверхні та ріже вогнетривкі вироби та заготовки звичайної конфігурації на налагоджених шліфувальних та відрізних верстатах і ручним способом.

2.2. Установлює та вивіряє деталі на верстаті та у пристроях.

2.3. Відбирає заготовки з дефектами для шліфування, різання, заміряє вироби шаблоном або лінійкою.

2.4. Доставляє заготовки до верстата, знімає, відносить та укладає в штабелі оброблені вироби.

2.5. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.