Інструкція для посади "Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією шліфувальника-різальника вогнетривких виробів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила підналагодження та перевірки на точність верстатів, що обслуговуються;
      - будову та правила використання універсальних і спеціальних пристроїв;
      - призначення та правила використання контрольно-вимірювальних інструментів та приладів середньої складності;
      - характеристику шліфувальних кругів, що використовуються;
      - систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості поверхні (класи точності та чистоти обробки);
      - слюсарну справу.

1.4. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Шліфує, ріже, свердлить та виконує іншу механічну обробку вогнетривких виробів та заготовок конфігурації середньої складності на верстатах різних типів і конструкцій, на спеціалізованих напівавтоматичних та автоматичних верстатах алмазним і твердосплавним інструментом.

2.2. Править шліфувальні круги під будь-який профіль.

2.3. Установлює вироби на верстат, сортує їх за зовнішніми ознаками та розмірами.

2.4. Підналагоджує верстат з використанням універсальних та спеціальних пристроїв та самостійно визначає технологічну послідовність обробки деталей та режимів різання.

2.5. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.