Інструкція для посади "Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією копрівника з оброблення брухту та відходів металу 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила технічної експлуатації копра;
      - методи та прийоми обробки металобрухту під час копрового розбивання;
      - фізичні властивості металів;
      - розміри та види готової продукції;
      - слюсарну справу.

1.4. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє брухт та відходи чорних і кольорових металів на молотах, копрах з копровою бабою вагою 10 т і більше.

2.2. Обробляє брухт та відходи чорних і кольорових металів на копрах з копровою бабою 10 т і більше під керівництвом копрівника вищої кваліфікації.

2.3. Укладає брухт на шабот з вибором найбільш вигідного положення для його розбиття.

2.4. Визначає необхідну вагу та висоту підіймання копрової баби залежно від характеру брухту.

2.5. Керує лебідкою підіймання копрової баби.

2.6. Прибирає готову продукцію біля копра.

2.7. Стежить за справністю механізмів, що обслуговуються, очищає шабот від шлаку і сміття.

2.8. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.