Інструкція для посади "Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника вогнетривких виробів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес пресування;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - причини виникнення браку та способи його усунення;
      - види способів пресування, характерні особливості;
      - способи підналагодження устаткування, що обслуговується.

1.4. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Пресує вироби напівсухим способом на механічних та гідравлічних пресах зусиллям понад 150 тс до 1000 тс і фрикційних пресах.

2.2. Пресує вироби із високовогнетривких окислів на пресах різних систем та конструкцій.

2.3. Веде напівсухе віброформування заготовок карбідокремнієвих електронагрівачів.

2.4. Веде холодне пресування брикету та гаряче пресування заготовок карбідокремнієвих електронагрівачів пластичним способом.

2.5. Пресує легковагові вироби.

2.6. Допресовує пластичним способом воронки, стопорні та ливникові трубки, зірочки та інші складні фасонні вироби.

2.7. Пресує заготовки та вироби на пресах різних систем пластичним способом з продуктивністю понад 40 т за зміну.

2.8. Обслуговує фільтр-преси.

2.9. Веде гаряче пресування заготовок карбідокремнієвих електронагрівачів пластичним способом на автоматичних лініях під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації.

2.10. Готує прес до роботи.

2.11. Керує пресом, регулює подавання в прес шихти або маси.

2.12. Укладає заготовки в форми та знімає сирець.

2.13. Контролює наповнення форм, вологість, густину, розміри та якість виробів, що пресуються.

2.14. Замінює пуансони, виправляє розміри.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник вогнетривких виробів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.