Інструкція для посади "Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією садчика у печі та на тунельні вагони 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації періодичних, кільцевих, газокамерних печей;
      - правила, технологічні схеми садки виробів складної форми та брикету;
      - сортамент виробів і матеріалів;
      - габарити вагонів і тунелю печі;
      - слюсарну справу.

1.4. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Саджає шамотні, динасові, магнезіальні, доломитові вироби, високоглиноземисті трубки та вироби на вагони тунельної печі згідно з технологічною схемою садки.

2.2. Саджає кускову глину, брикет, вироби з високовогнетривких окислів.

2.3. Саджає динасові та графітомісткі вироби в газокамерні та періодичні печі, шамотні вироби - в періодичні, кільцеві та газо-камерні печі під керівництвом садчика вищої кваліфікації.

2.4. Готує для садки камери періодичних, кільцевих, газокамерних печей, вагони тунельної печі.

2.5. Підвозить або підносить матеріали та вироби, саджає їх у порядку, який забезпечує рівномірний випал, з найкращим використанням об'єму камер.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.