Інструкція для посади "Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу в доменних, мартенівських та прокатних цехах;
      - принцип роботи доменних, мартенівських та нагрівальних печей;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації системи випарного охолодження і зв'язаного з нею механічного устаткування, котельних агрегатів;
      - фізичні параметри установок;
      - властивості перегрітої води та пари;
      - будову, характеристику, методи розбирання, збирання та налагодження живильних приладів, замкової арматури та насосів;
      - будову газозахисного апарату та методи користування ним.

1.4. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Утримує в робочому стані установки випарного охолодження печей у доменних, мартенівських та прокатних цехах.

2.2. Обслуговує установки випарного охолодження методичних нагрівальних печей з товкачами продуктивністю до 260 т за годину, нагрівальних печей з крокуючими балками продуктивністю до 350 т за годину.

2.3. Обслуговує установки випарного охолодження методичних нагрівальних печей з товкачами продуктивністю 260 т за годину та більше, нагрівальних печей з крокуючими балками продуктивністю 350 т за годину та більше, доменних печей об'ємом до 2000 куб.м, мартенівських печей ємкістю до 500 т під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.4. Обслуговує барабани-сепаратори системи: стежить за рівнем води по водомірних колонках, за роботою запобіжних клапанів, регуляторів живлення, тиском пари та видачею її в паровий колектор, за вентиляцією і опаленням галерей.

2.5. Здійснює контроль за тиском живильної води в водопроводах, за роботою конденсаторів для відбирання проб котлової води і пари та замковою арматурою, за роботою схем сигналізації - аварійних рівнів води, пониженням тиску та циркуляційними витратами системи.

2.6. Стежить за перепадом температур вхідної та вихідної води.

2.7. Переключає установки з випарного на водяне охолодження та навпаки.

2.8. Проводить періодичне продування і регулювання постійної продувки барабанів-сепараторів, водомірних колонок, запобіжних клапанів, манометрів.

2.9. Відбирає проби для аналізу води та пари.

2.10. Перевіряє циркуляційні насоси і параметри їх роботи.

2.11. Забезпечує максимальне використання пари установок без викиду його в атмосферу.

2.12. Перевіряє стан частин устаткування нагрівальних печей, що охолоджуються: подових труб, конфузорів інжекційних пальників, рам оглядових вікон, балок торців видачі та завантаження, відбійників тощо.

2.13. Включає зовнішнє охолодження кожуха печі, розпару, заплечиків та горна у разі підвищенні температури кожуха печі вище установленої.

2.14. Веде журнал реєстрації температури.

2.15. Проводить поточний ремонт устаткування установки.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.