Інструкція для посади "Різальник холодного металу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Різальник холодного металу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією різальника холодного металу 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила підналагодження та технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - вимоги державних стандартів, що ставляться до поверхні металу;
      - види дефектів на поверхні металу та методи їх усунення;
      - електричні схеми керування агрегатів різання;
      - слюсарну справу.

1.4. Різальник холодного металу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Різальник холодного металу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Різальник холодного металу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Різальник холодного металу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розрізає середньосортний, великосортний та листовий метал різних марок, перерізів і профілів на пресах, пилах і ножицях; відрізає кромки листів та пакетів вагою до 15 кг на гільотинних ножицях і розрізає їх на мірні довжини.

2.2. Вирізає проби для лабораторних випробувань із листів груболистової сталі вагою до 15 кг на гільотинних ножицях у разі задавання листів ручним способом.

2.3. Розрізає рулони стрічок на дискових ножицях у разі швидкості руху стрічки до 3 м/с.

2.4. Проводить поздовжнє та поперечне різання листового металу в рулонах високолегованих і прецизійних марок сталі і сплавів на дискових ножицях під час одночасного різання до чотирьох стрічок.

2.5. Відрізає під керівництвом різальника вищої кваліфікації кромки листів і пакетів вагою понад 15 кг на гільйотинних ножицях і розрізає їх на мірні довжини; вирізає проби для лабораторних випробувань з листів груболистової сталі вагою понад 15 кг на гільотинних ножицях у разі задавання листів ручним способом; розрізає стрічки в рулонах на дискових ножицях під час швидкості руху стрічки більше 3 м/с; виконує поздовжнє та поперечне різання листового металу в рулонах на дискових і летючих ножицях оброблювального агрегату у разі швидкості руху штаби до 2 м/с; розрізає листовий метал на мірні за шириною довжини на дискових ножицях агрегату розпуску рулонів у разі швидкості руху штаби до 3 м/с; проводить поздовжнє та поперечне різання листового металу в рулонах високолегованих і прецизійних марок сталі і сплавів на дискових ножицях у разі одночасного різання більше 4 стрічок.

2.6. Керує в процесі різання ножицями, пилами, пресами та іншими механізмами агрегатів різання.

2.7. Замінює ножі, налагоджує ножиці, пили, преси, тягнучі ролики, пакетувальні пристрої правильної машини та інші вузли агрегатів різання.

2.8. Стежить за якістю різання та проводить періодичні вимірювання порізаного металу.

2.9. Веде облік та зважування металу.

2.10. Бере участь у прийманні агрегатів, що обслуговуються, після їх ремонтів.

2.11. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Різальник холодного металу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Різальник холодного металу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Різальник холодного металу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Різальник холодного металу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Різальник холодного металу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Різальник холодного металу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Різальник холодного металу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Різальник холодного металу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Різальник холодного металу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Різальник холодного металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Різальник холодного металу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Різальник холодного металу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Різальник холодного металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Різальник холодного металу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Різальник холодного металу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Різальник холодного металу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.