Інструкція для посади "Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря системи випарного охолодження 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес в доменних, мартенівських, прокатних цехах;
      - будову доменних, мартенівських та нагрівальних печей;
      - двованних сталеплавильних агрегатів;
      - будову та правила технічної експлуатації установки випарного охолодження і зв'язаного з нею механічного устаткування, котельних агрегатів;
      - фізичні параметри установок;
      - будову, характеристику, методи розбирання та налагодження живильних приладів, замкової арматури та насосів.

1.4. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Утримує в робочому стані установки випарного охолодження печей у доменних, мартенівських та прокатних цехах.

2.2. Обслуговує установки випарного охолодження методичних нагрівальних печей з товкачами продуктивністю 260 т за годину та більше, нагрівальних печей з крокуючими балками продуктивністю 350 т за годину та більше, доменних печей об'ємом до 2000 куб.м, мартенівських печей ємкістю до 500 т.

2.3. Обслуговує установки випарного охолодження доменних печей об'ємом 2000 куб.м та більше, мартенівських печей ємкістю 500 т та більше, двованних сталеплавильних агрегатів під керівництвом слюсара вищої кваліфікації.

2.4. Перевіряє стан частин устаткування металургійних агрегатів, що охолоджуються: холодильників, їх опорних виступів, термосифонів, повітряних фурменних приладів доменних печей, клапанів повітронагрівачів, кесонів, фурм, підп'ятникових балок, рам та паралелей завалювальних вікон, захисних трубчатих екранів і інше.

2.5. Включає зовнішнє охолодження кожуха печі, розпару, заплечиків та горна у разі підвищення температури кожуха доменної печі вище установленої.

2.6. Здійснює пошук прогорілих трубок холодильників доменних печей та деталей клапанів повітронагрівачів.

2.7. Проводить поточний ремонт устаткування установки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар системи випарного охолодження 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.