Інструкція для посади "Нагрівальник металу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Нагрівальник металу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією нагрівальника металу 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес нагрівання металу та труб;
      - будову та правила технічної експлуатації нагрівального пристрою та іншого допоміжного устаткування, що обслуговується;
      - процес утворення окалини та шляхи зменшення окалиноутворення;
      - види браку, що спричинені неправильним нагріванням;
      - основи газопічної техніки.

1.4. Нагрівальник металу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Нагрівальник металу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Нагрівальник металу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Нагрівальник металу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес нагрівання заготовок в методичних печах з двома і трьома зонами нагрівання для безперервних штрипсових, дрібносортних і дротових станів, сортопрокатних і листопрокатних станів з сортаментом до 20 марок сталі; фасонних профілів в методичних печах, які мають до п'яти зон нагрівання; металу в секційних печах; зливків на двох неавтоматизованих групах нагрівальних колодязів при продуктивності до 500 т за годину; високочастотного нагрівання зливків, заготовок і труб; в'юноподібної стружки в кільцевих печах.

2.2. Веде під керівництвом нагрівальника вищої кваліфікації процес нагрівання зливків в нагрівальних колодязях блюмінгів та слябінгів з продуктивністю до 200 т за годину; зливків в камерних печах з висувним подом для товстолистових станів; зливків та заготовок в методичних печах з двома і трьома зонами нагрівання для обтискних і заготовочних станів; заготовок для безперервних штрипсових дрібносортних і дротових станів, сортопрокатних і листопрокатних станів з сортаментом 20 і більше марок сталі і для багатониткових дротових станів; заготовок і слябів в методичних печах з трьома і більше зонами нагрівання для рейко-балочних безперервних і послідовного типу великосортних та середньосортних станів, універсальних, безперервних листових і груболистових станів; якісної сталі (зливків, заготовок, слябів, сутунки тощо) і заготовок для колес і бандажів в методичних і камерних печах; фасонних профілів в методичних печах з п'яти і більше зонами нагрівання; заготовок в кільцевих печах; зливків і заготовок в методичних і камерних печах трубопрокатних станів та в індукційних печах трубопрофільних пресів; штрипсів пічного зварювання труб.

2.3. Стежить за температурою і якістю нагрівання в печах, теплотворністю палива, що застосовується, тиском газу і за температурою газів, що відходять.

2.4. Приймає метал та установлює порядок посадки і видачі металу по печах.

2.5. Керує механізмами обертання печі, завантаження та вивантаження в'юноподібної стружки, подавання її в прес.

2.6. Забезпечує безперервний спуск рідкого шлаку, якісне очищення подини під час роботи з сухим шлаком, збереження та безперервну роботу механізмів нагрівальних пристроїв, апаратури і автоматичного керування тепловим режимом, контрольно-вимірювальних приладів, системи охолодження і вогнетривкої кладки печей, наявність установленого запасу справного інструменту та заправних матеріалів.

2.7. Бере участь у прийомці печей після ремонту.

2.8. Веде журнал стану роботи печей і їх устаткування, облік посадки та видачі металу.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Нагрівальник металу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Нагрівальник металу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Нагрівальник металу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Нагрівальник металу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Нагрівальник металу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Нагрівальник металу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Нагрівальник металу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Нагрівальник металу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Нагрівальник металу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Нагрівальник металу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Нагрівальник металу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Нагрівальник металу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Нагрівальник металу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Нагрівальник металу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Нагрівальник металу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Нагрівальник металу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.