Інструкція для посади "Нагрівальник металу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Нагрівальник металу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу нагрівання металу та труб;
      - принцип роботи пристроїв, що обслуговуються, та їх механізмів;
      - види та властивості вогнетривких матеріалів, що застосовуються для кладки печей і заправлення подин;
      - правила догляду за подиною;
      - методи ведення вогнетривкої кладки печі.

1.4. Нагрівальник металу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Нагрівальник металу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Нагрівальник металу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Нагрівальник металу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес нагрівання заготовок для прокатки вил.

2.2. Бере участь у процесі нагрівання зливків і заготовок, заготовок для виробництва оправок, труб (для паяння) в нагрівальних пристроях.

2.3. Бере участь у кантуванні та видачі металу з нагрівальних пристроїв прокатних і трубних станів.

2.4. Керує штовхачами, підйомними столами, приймальними та відвідними рольгангами.

2.5. Стежить за станом шлакової льотки, наявністю візків та коробок для шлаку.

2.6. Подає заправні матеріали та інструменти.

2.7. Прибирає окалину та шлак, замінює шлакові коробки.

2.8. Бере участь у посадці металу в печі, очищенні, заправленні та ремонтах печей, заміні кернів на кліщових кранах, заміні кришок або засувок на вікнах нагрівальних пристроїв.

2.9. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Нагрівальник металу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Нагрівальник металу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Нагрівальник металу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Нагрівальник металу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Нагрівальник металу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Нагрівальник металу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Нагрівальник металу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Нагрівальник металу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Нагрівальник металу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Нагрівальник металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Нагрівальник металу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Нагрівальник металу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Нагрівальник металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Нагрівальник металу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Нагрівальник металу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Нагрівальник металу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.