Інструкція для посади "Нагрівальник металу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Нагрівальник металу 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією нагрівальника металу 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес нагрівання металу і труб;
      - будову і правила технічної експлуатації нагрівального пристрою та іншого допоміжного устаткування, що обслуговується;
      - правила налагодження і регулювання устаткування, що обслуговується;
      - графіки прокатки металу;
      - причини утворення шлаку і методи його вилучення;
      - особливості нагрівання сталі різних марок;
      - температурний режим кожної із зон печей;
      - види, властивості і калорійність палива, що застосовується для нагрівання металу;
      - прийоми раціонального спалення палива в печі.

1.4. Нагрівальник металу 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Нагрівальник металу 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Нагрівальник металу 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Нагрівальник металу 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес нагрівання зливків в нагрівальних колодязях блюмінгів та слябінгів з продуктивністю до 200 т за годину; зливків на трьох неавтоматизованих або двох і більше групах автоматизованих нагрівальних колодязів; зливків на двох неавтоматизованих групах нагрівальних колодязів з продуктивністю більше 500 т за годину; зливків в камерних печах з висувним подом для груболистових станів; зливків і заготовок в методичних печах з двома і трьома зонами нагрівання для обтискних і заготовочних станів; заготовок для безперервних штрипсових, дрібносортних і дротових станів, сортопрокатних і листопрокатних станів з сортаментом 20 і більше марок сталі і для багатониткових дротових станів; заготовок і слябів в методичних печах з трьома і більше зонами нагрівання для рейко-балочних безперервних і послідовного типу великосортних та середньосортних станів, універсальних, безперервних листових і груболистових станів; якісної сталі (зливків, слябів, заготовок та сутунки тощо) і заготовок для колес і бандажів в методичних і камерних печах; фасонних профілів в методичних печах з п'ятьма і більше зонами нагрівання; заготовок в кільцевих печах; зливків і заготовок в методичних і камерних печах трубопрокатних станів і в індукційних печах трубопрофільних пресів; штрипсів пічного зварювання труб.

2.2. Веде під керівництвом нагрівальника вищої кваліфікації процес нагрівання зливків із легованої і високо-легованої сталі в нагрівальних колодязях блюмінгів і слябінгів з продуктивністю понад 200 т за годину; зливків в нагрівальних колодязях рейкобалочних станів без проміжного нагрівання в методичних печах; зливків і заготовок в нагрівальних печах універсально-балочного стану; заготовок в секційних і індукційних печах безперервних трубопрокатних установок; зливків і заготовок широкого сортаменту в методичних і камерних печах трубопрокатних станів, в індукційних печах трубопрофільних пресів.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Нагрівальник металу 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Нагрівальник металу 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Нагрівальник металу 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Нагрівальник металу 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Нагрівальник металу 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Нагрівальник металу 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Нагрівальник металу 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Нагрівальник металу 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Нагрівальник металу 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Нагрівальник металу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Нагрівальник металу 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Нагрівальник металу 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Нагрівальник металу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Нагрівальник металу 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Нагрівальник металу 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Нагрівальник металу 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.