Інструкція для посади "Правильник прокату й труб 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Правильник прокату й труб 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи процесу виправлення металу та труб;
      - знання про будову агрегатів для правлення листів та стрічки, рейкових накладок і бандажів;
      - розміри та профілі металу, що направляється на виправлення;
      - правила подавання металу на виправлення.

1.4. Правильник прокату й труб 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Правильник прокату й труб 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Правильник прокату й труб 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Правильник прокату й труб 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виправленні стрічки та листів на правильному стані, вальцях або машині, у правці на пресі рейкових накладок.

2.2. Править оцинковані листи на правильній машині, сортує їх та передає неякісні оцинковані листи на переоцинковку.

2.3. Керує пресом для виправлення бандажів.

2.4. Подає метал під виправлення, кантує його та прибирає після виправлення.

2.5. Бере участь в налагодженні правильних агрегатів та заміні правильних інструментів.

2.6. Змащує вузли тертя правильних агрегатів.

2.7. Прибирає окалину.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Правильник прокату й труб 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Правильник прокату й труб 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Правильник прокату й труб 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Правильник прокату й труб 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Правильник прокату й труб 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Правильник прокату й труб 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Правильник прокату й труб 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Правильник прокату й труб 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Правильник прокату й труб 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Правильник прокату й труб 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Правильник прокату й труб 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Правильник прокату й труб 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Правильник прокату й труб 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Правильник прокату й труб 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Правильник прокату й труб 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Правильник прокату й труб 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.