Інструкція для посади "Правильник прокату й труб 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Правильник прокату й труб 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією правильника прокату й труб 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес виправлення металу та труб;
      - будову, правила налагодження та технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - типи правильних машин, пресів;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Правильник прокату й труб 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Правильник прокату й труб 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Правильник прокату й труб 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Правильник прокату й труб 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Править на правильних машинах та пресах заготовки, сортовий та листовий метал, заготовки діаметром до 200 мм, розлиті на машинах безперервного лиття заготовок.

2.2. Править труби на пресах або станах з кривизною понад 0,6 мм на 1 погонний метр, особливо тонкостінні труби з товщиною стінок 1 мм і більше.

2.3. Править швелери.

2.4. Править холодні труби та оправки на кулачкових, валкових і роликових правильних станах, гарячі труби на пресах та станах.

2.5. Править рейки, трубні заготовки, великосортний та середньосортний прокат на штемпельних і гідравлічних пресах, роликоправильних машинах; труби та прокат точних профілів різної конфігурації на правильно-розтяжних машинах; заготовки діаметром понад 200 мм, розлиті на машинах безперервного лиття заготовок, під керівництвом правильника вищої кваліфікації.

2.6. Править грубі листи у разі ручного задавання їх в правильну машину під керівництвом правильника вищої кваліфікації.

2.7. Керує механізмами правильної машини або пресу, рольгангами і кантувачами.

2.8. Налагоджує правильні агрегати і замінює валки, ролики та інший правильний інструмент.

2.9. Регулює тиск робочих валків залежно від температури металу, що виправляється, і його кривизни.

2.10. Стежить за надходженням металу для виправлення.

2.11. Забезпечує зберігання і безперебійну роботу устаткування правильного агрегату та захисних пристроїв.

2.12. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.13. Бере участь в прийманні правильних агрегатів після ремонту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Правильник прокату й труб 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Правильник прокату й труб 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Правильник прокату й труб 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Правильник прокату й труб 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Правильник прокату й труб 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Правильник прокату й труб 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Правильник прокату й труб 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Правильник прокату й труб 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Правильник прокату й труб 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Правильник прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Правильник прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Правильник прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Правильник прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Правильник прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Правильник прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Правильник прокату й труб 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.