Інструкція для посади "Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача поверхневих дефектів металу 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види поверхневих дефектів металу, принцип роботи газових різаків, пневматичним машинок, стаціонарних верстатів;
      - слюсарну справу.

1.4. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Видаляє поверхневі дефекти металу під час зачищення прокату і труб ручними переносними наждачними точилами і пневматичними машинками, під час зачищення дрібносортного прокату на стаціонарних верстатах.

2.2. Регулює швидкість руху механізмів верстата відповідно до встановленого режиму.

2.3. Розкладає заготовки для огляду та наждачного зачищення, кантує їх за допомогою кантувальних пристроїв або вручну.

2.4. Підключає різаки до газопроводу для подавання газу та кисню.

2.5. Очищує метал від шлаку та окалини.

2.6. Здає метал відділу технічного контролю.

2.7. Підбирає, підносить та заготовляє інструмент.

2.8. Виявляє та усуває несправності в роботі ручних переносних наждачних точил, пневматичних машинок, стаціонарних верстатів та іншого устаткування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач поверхневих дефектів металу 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.