Інструкція для посади "Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сортувальника-здавальника металу 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види та сорти феросплавів;
      - правила клеймування різних сортів, марок та профілів металу, труб і феросплавів;
      - вимоги державних стандартів до чистоти поверхні металу, його дефекти та способи їх вилучення.

1.4. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає, сортує, складає та здає готову продукцію або напівфабрикати за плавками, марками, профілями, розмірами та замовленнями.

2.2. Обробляє, очищує та упаковує феросплави, сортує білу жерсть за сортами та класами.

2.3. Сортує труби за розмірами, сортами та марками зі здійсненням операцій з перекатки труб.

2.4. Перевіряє розміри профілів металу, що прокатується, та правильність маркування металу.

2.5. Сортує готову продукцію з одночасним зачищенням та вилученням поверхневих дефектів, зважуванням та упаковуванням металу за замовленнями відповідно до технічних умов.

2.6. Кантує метал під час сортування, прибирає браковані штанги або штаби, завантажує та вивантажує метал за допомогою крану і ручним способом.

2.7. Клеймує метал та труби.

2.8. Готує необхідні інструменти та пристрої.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник-здавальник металу 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.