Інструкція для посади "Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи централізованої мастильної установки, що обслуговується;
      - паспорти та точки змащування устаткування виробничих цехів;
      - властивості, види та якість мастильних матеріалів, що використовуються в роботі;
      - правила відбирання проб експлуатаційних мастил, збереження та обліку мастильних матеріалів.

1.4. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує насосами рідкого мастила та станціями густого мастила.

2.2. Подає по трубопроводу мастила в усі вузли тертя механізмів, що обслуговуються мастильною станцією.

2.3. Стежить за роботою мастильної станції за показаннями приладів та забезпечує якісне змащування устаткування.

2.4. Заправляє установку мастильними матеріалами.

2.5. Налагоджує автоматичну станцію густого мастила, насоси рідкого мастила та звукосвітову сигналізацію.

2.6. Здійснює поточний ремонт установок, що обслуговуються.

2.7. Проводить облік роботи мастильної установки та витрат мастильних матеріалів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар централізованої мастильної станції 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.