Інструкція для посади "Терміст прокату й труб 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Терміст прокату й труб 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією терміста прокату й труб 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес термічної обробки металу та труб;
      - технологічну схему та способи регулювання процесу термічної обробки металу і труб;
      - будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації, конструктивні особливості та електричні схеми камерних, ковпакових, кільцевих, відпускних, нормалізаційних, безперервних гартівних, секційних, газових і електричних прохідних роликових, безперервних баштових і інших печей, допоміжного устаткування;
      - правила вибору оптимального режиму термічної обробки металу та труб;
      - зміни в структурі металу, що виникають під час термообробки.

1.4. Терміст прокату й труб 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Терміст прокату й труб 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Терміст прокату й труб 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Терміст прокату й труб 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес відпалу сортового, листового та рулонного прокату в ковпакових печах з вагою садки від 30 до 60 т, відпалу груболистового прокату широкого сортаменту з легованої сталі або сортового прокату широкого сортаменту з якісних марок сталі в камерних печах з вагою садки понад 35 т; нагріву колес для загартування в кільцевих печах; нагрівання рейок після об'ємного загартування у відпускних печах; нагріву та загартування штаби нержавіючої сталі в безперервних гартівних печах; нагріву труб в нормалізаційних печах.

2.2. Веде процес термічної обробки (відпалу, відпуску, нормалізації) труб різних марок сталі та сплавів у секційних, газових і електричних прохідних роликових печах, у нормалізаційних та камерних печах; нормалізації та загартування балонів; ізотермічної витримки та відпуску колес у конвеєрних печах; витримки рейок та металу спеціального призначення в ізотермічних печах в гарячому потоці виробництва, відпалу і регламентованого охолодження заготовок, розлитих на машинах безперервного лиття.

2.3. Веде процес відпалу штаби тонколистової сталі в безперервних баштових печах; відпалу прокату на агрегатах з термостійким покриттям, що вмонтовані в лінію безперервного відпалу, протифлокенної обробки сортового прокату відповідального призначення з якісних марок сталі в тунельній печі під керівництвом терміста вищої кваліфікації.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Терміст прокату й труб 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Терміст прокату й труб 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Терміст прокату й труб 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Терміст прокату й труб 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Терміст прокату й труб 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Терміст прокату й труб 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Терміст прокату й труб 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Терміст прокату й труб 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Терміст прокату й труб 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Терміст прокату й труб 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Терміст прокату й труб 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Терміст прокату й труб 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Терміст прокату й труб 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Терміст прокату й труб 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Терміст прокату й труб 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Терміст прокату й труб 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.