Інструкція для посади "Оператор поста керування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор поста керування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора поста керування 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується, та електричні схеми керування;
      - електрослюсарну справу;
      - розміщення технологічного устаткування.

1.4. Оператор поста керування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор поста керування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор поста керування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор поста керування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує пульт на постах керування середньої складності, які впливають на темп роботи та продуктивність агрегатів.

2.2. Керує з пульта рольгангами та шлеперами холодильників, зіштовчувачами, подавальними та відводними рольгангами роликоправильної машини на листових, великосортних, рейкобалочних і універсальних станах, сортоукладальниками, роликоправильною машиною гарячого виправлення листів, моталками, розмотувачами оброблювального агрегату розпуску рулонів, інспекторськими столами та кантувачами листів, ножицями поперечного різання листів з пересувними упорами та іншими механізмами.

2.3. Здійснює дистанційне керування мостовими кранами.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор поста керування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор поста керування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор поста керування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор поста керування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор поста керування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор поста керування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор поста керування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор поста керування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор поста керування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор поста керування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор поста керування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор поста керування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор поста керування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор поста керування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор поста керування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор поста керування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.