Інструкція для посади "Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу виплавки чавуну, сталі або феросплавів;
      - фізичні та хімічні властивості шихтових матеріалів, що завантажуються в піч;
      - схеми електроустаткування системи шихтоподачі;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує транспортерною подачею шихти до бункерів доменних або феросплавних печей, самохідним візком під час подавання розкислювачів в мартенівські печі.

2.2. Регулює подавання шихти до бункерів та забезпечує їх нормальне заповнення.

2.3. Включає та виключає потоки та стежить за роботою електроустаткування.

2.4. У разі обслуговування феросплавних печей готує та встановлює згідно з приладами автоматичний режим дозування шихтових матеріалів.

2.5. Здійснює контроль завантаження шихтових матеріалів із пічних бункерів у піч.

2.6. Виконує поточні ремонти устаткування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор поста керування системою шихтоподачі 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.