Інструкція для посади "Прибиральник гарячого металу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прибиральник гарячого металу 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією прибиральника гарячого металу 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову холодильника, рольгангів та інших механізмів, що обслуговуються;
      - марки та сортамент металу, що прокатується на стані;
      - клеймування та маркування металу;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Подає гарячі зливки, сляби, заготовки від нагрівальних печей до прокатних станів; прибирає, укладає, кантує та переміщує гарячий прокатаний метал та труби від прокатних станів за допомогою візків, кліщів, крану та інших механізмів і пристроїв.

2.2. Керує моталками.

2.3. Стежить за правильним розміщенням штаб на холодильнику прокатних та трубних станів, роботою холодильників і транспортних рольгангів.

2.4. Відтягує кліщами штаби прокатаного металу з приймальної площадки холодильника на рольганг для подавання їх до пресу різання або від стану до місця укладання.

2.5. Ув'язує бунти катанки на конвеєрі.

2.6. Укладає метал у штабелі, сортує метал за профілями та марками.

2.7. Вирівнює зігнуті кінці прокатаних штаб.

2.8. Прибирає, переміщує та завантажує кінці гарячого металу і брак.

2.9. Бере участь у роботі під час перевалки валків та ремонтах стану.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прибиральник гарячого металу 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.