Інструкція для посади "Флюсовар 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Флюсовар 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією флюсовара 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила технічної експлуатації печей різних типів, що використовуються для виплавки флюсів, контрольно-вимірювальних приладів;
      - вимоги державних стандартів до флюсів та шихтових матеріалів;
      - фізичні та хімічні властивості флюсів і шихтових матеріалів.

1.4. Флюсовар 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Флюсовар 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Флюсовар 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Флюсовар 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виплавки флюсу в печах потужністю до 3,5 МВ·А та вище або виплавки кількох марок флюсів на одній печі.

2.2. Веде технологічний процес виплавки флюсу в печах потужністю 3,5 МВ·А і вище або виплавки кількох марок флюсів на одній печі під керівництвом флюсовара вищої кваліфікації.

2.3. Дозує та завантажує в піч шихту, перепускає та нарощує електроди.

2.4. Коректує флюс, що плавиться, залежно від показань хімічного аналізу.

2.5. Перевіряє справний стан печі, забезпечує безперебійну роботу її, газоочисних та охолоджувальних пристроїв.

2.6. Контролює правильність зважування шихти, випуск флюсу з печі.

2.7. Виконує поточний ремонт печі, що обслуговується.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Флюсовар 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Флюсовар 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Флюсовар 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Флюсовар 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Флюсовар 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Флюсовар 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Флюсовар 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Флюсовар 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Флюсовар 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Флюсовар 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Флюсовар 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Флюсовар 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Флюсовар 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Флюсовар 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Флюсовар 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Флюсовар 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.