Інструкція для посади "Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший технік електрозв'язку. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи за професією технік електрозв'язку - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Технік електрозв'язку. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або спеціальна навчально-курсова підготовка. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - статути, положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах;
      - нормативні документи з питань організації, експлуатації та ремонту засобів зв'язку;
      - структурні принципові схеми та конструкцію, правила технічного обслуговування та ремонту, тактико-технічні дані засобів зв'язку;
      - правила з охорони праці під час проходження і несення служби;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спеціального спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено аварійно-рятувальний підрозділ;
      - будову та правила застосування засобів зв'язку, аварійно-технічного обладнання, механізованого та немеханізованого інструменту;
      - правила ведення радіообміну інформацією;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання першої медичної допомоги;
      - загальні відомості про профілактичну роботу, її завдання.

1.4. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу, правильну експлуатацію та ремонт засобів зв'язку.

2.2. Встановлює відповідність технічних характеристик засобів зв'язку нормативним параметрам.

2.3. Проводить тестові перевірки та профілактичні огляди засобів зв'язку з метою виявлення несправностей та їх ліквідації, регулювання і налагодження вимірювальних приладів.

2.4. Веде технічну документацію з обліку обсягів виконаних робіт, виявлених дефектів у роботі апаратури засобів зв'язку.

2.5. Забезпечує постійний контроль за технічним станом резервного електроживлення, за необхідності вживає заходів щодо резервування обладнання та ліквідації пошкоджень.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік електрозв'язку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.