Інструкція для посади "Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи вищої кваліфікаційної категорії: Спеціалізація за фахом "Швидка та невідкладна медична допомога". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 10 років. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи I кваліфікаційної категорії: Спеціалізація за фахом "Швидка та невідкладна медична допомога". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 7 років. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи II кваліфікаційної категорії: Спеціалізація за фахом "Швидка та невідкладна медична допомога". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та парашутно-десантної групи. Спеціалізація за фахом "Швидка та невідкладна медична допомога": Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти щодо оперативно-рятувальної служби;
      - положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення медичної служби в оперативно-рятувальних підрозділах;
      - вимоги нормативно-правових актів щодо взаємодії з іншими службами при ліквідації надзвичайних ситуацій;
      - правила охорони праці під час проходження і несення служби;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання першої медичної та долікарської допомоги;
      - епідемічну та санітарно-гігієнічну обстановку району аварії, катастрофи чи стихійного лиха;
      - симптоматику і діагностику найбільш частих захворювань і термінальних станів;
      - володіння прийомами реанімації, вміння надавати долікарську допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечі, колапсі, отруєнні, опіках, утепленні, анафілактичному шоку, відмороженні, алергічних станах;
      - тактику персоналу при виявленні хворого, підозрілого на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні захворювання;
      - основи десмургії, асептики, антисептики та травматології;
      - призначення, принципи будови, тактико-технічні характеристики та правила експлуатації санітарної та медичної техніки, приладів радіаційного, хімічного, біологічного та дозиметричного контролю та засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

1.4. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розшук постраждалих у зоні надзвичайної ситуації та транспортування їх з небезпечної зони.

2.2. Надає особовому складу оперативно-рятувального підрозділу та потерпілому від надзвичайної ситуації населенню долікарську допомогу та забезпечує медичну евакуацію із зони надзвичайної ситуації.

2.3. Організує взаємодію із місцевими органами охорони здоров'я з питань надання особовому складу оперативно-рятувального підрозділу амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги в пунктах постійної дислокації та при виконанні завдань за призначенням.

2.4. Здійснює навчання особового складу оперативно-рятувального підрозділу відповідно до навчальної програми підготовки з питань надання першої медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях.

2.5. В умовах задимленого, загазованого та забрудненого повітря організовує здійснення заходів щодо захисту організму, органів дихання та використання спеціального спорядження потерпілими.

2.6. Відповідає за медичне забезпечення (медичними апаратами і устаткованням, медично-санітарним майном) та утримання його в справному стані.

2.7. Проводить комплектування і списання медичних засобів та медичного майна, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт та пункті постійної дислокації з особовим складом оперативно-рятувального підрозділу.

2.8. Бере участь в амбулаторному прийомі працівників підрозділу, в організації та проходженні співробітниками підрозділу щорічного профілактичного огляду.

2.9. Веде документацію медичного пункту оперативно-рятувального підрозділу.

2.10. За відсутності лікаря чергової зміни чергує та виконує його функціональні обов'язки.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фельдшер повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно у складі повітряних суден авіації МНС та рятувально-парашутно-десантних груп.

5.2. Надає першу медичну та долікарську допомогу.

5.3. Здійснює всі види ін'єкцій.

5.4. Проводить малі операції: трахеотомію, венопункцію, видалення чужорідних тіл тощо.

5.5. Застосовує прийоми реанімації, надає допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

5.6. Працює з наркозо-дихальною та електронною апаратурою, що застосовується бригадами швидкої медичної допомоги.

5.7. Веде медичну документацію.

5.8. Дотримується принципів медичної деонтології.

5.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.