Інструкція для посади "Складальник трансформаторів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник трансформаторів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж робота за професією складальника трансформаторів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості різних типів потужних трансформаторів;
      - правила підготовки трансформаторів до випробувань;
      - робочі напруги або перенапруги, які діють в умовах експлуатації трансформаторів (їх рівень);
      - схеми з'єднання відводів трансформаторів понад третій габарит;
      - методи випробувань ізоляції та норми випробувальних напруг;
      - особливості складання трансформаторів з регулюванням напруга під навантаженням;
      - конструкцію пристроїв для випробування трансформатора на герметичність.

1.4. Складальник трансформаторів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник трансформаторів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник трансформаторів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник трансформаторів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з першого, другого та третього складання силових трансформаторів потужністю 16000 кВА та вище, напругою 66-110 кВ.

2.2. Виконує роботи з першого, другого та третього складання силових трансформаторів з регулюванням під навантаженням будь-якої потужності, напругою 132 кВ.

2.3. Виконує робота з першого, другого та третього складання електропічних трансформаторів потужністю 2000 до 80000 кВА, напругою 150 кВ.

2.4. Повне складання вольтододавальних трансформаторів потужністю 180000 кВА і вище, напругою 35 кВ.

2.5. Заготовляє та складає відводи для трансформаторів понад третій габарит.

2.6. Готує трансформатори до випробувань.

2.7. Усуває дефекти, які виявлено під час випробувань.

2.8. Користується випробувальними пристроями та виконує випробування трансформаторів на герметичність.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник трансформаторів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник трансформаторів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник трансформаторів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник трансформаторів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник трансформаторів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник трансформаторів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник трансформаторів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник трансформаторів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник трансформаторів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник трансформаторів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник трансформаторів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник трансформаторів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник трансформаторів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник трансформаторів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник трансформаторів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник трансформаторів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.