Інструкція для посади "Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника ізоляційних матеріалів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні схеми устаткування, яке обслуговує;
      - вимоги до точності лінійних розмірів та чистоти поверхонь ізоляційних матеріалів;
      - правила підготовки багатопозиційних наборів заготовок.

1.4. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Пресує рулонні шарові та фольговані ізоляційні, матеріали товщиною до 0,5 мм та надвисокочастотні діелектрики на гідравлічних пресах та автоматичних лініях.

2.2. Регулює процес пресування залежно від технологічних властивостей просочених наповнювачів.

2.3. Термообробляє матеріали в спеціальних термостатах з напівавтоматичним регулюванням багатоступінчастих режимів.

2.4. Готує багатопозиційні набори заготовок.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник ізоляційних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.